Πίσω στο κείμενο και την περιγραφή

Στις δυο φωτογραφίες βλέπετε το στροφείο του φυγοκεντρικού τμήματος

της αντλίας καυσίμου. Επάνω σε σχεδόν πλάγια όψη όπου διακρίνεται το ελικοειδές τμήμα της εισαγωγής που σκοπό έχει να βοηθάει για την αναρρόφηση του καυσίμου και αποφυγή σπηλαίωσης σε περίπτωση μη λειτουργίας της ηλεκτρικής ενισχυτικής αντλίας φυγοκεντρικού τύπου που βρίσκεται στην δεξαμενή, δηλαδή στην πτέρυγα του αεροπλάνου, για να ακολουθήσουν στην συνέχεια οι σπειροειδείς αύλακες που είναι διαμορφωμένες εκατέρωθεν του κυρίως στροφείου, που διακρίνονται πολύ καλύτερα στην εικόνα κάτοψη δεξιά.

 

Πίσω στο κείμενο και την περιγραφή

Επόμενη Φωτογραφία