Πίσω στο κείμενο και την περιγραφή

Στην εικόνα διακρίνονται τα δυο μέρη του περιβλήματος της αντλίας. Στις δυο εσοχές φιλοξενούνται τα γρανάζια του τμήματος υψηλής πίεσης, και διακρίνεται και το περίβλημα του φίλτρου χαμηλής πίεσης, που είναι ενσωματωμένο πάνω στο σώμα της αντλίας. Στην αριστερή κάτω γωνία της εικόνας διακρίνεται το δεύτερο κομάτι του περιβλήματος όπου φιλοξενεί το στροφείο χαμηλής πίεσης. Στην δεξιά φωτογραφία διακρίνονται οι μεγάλες φθορές στο γρανάζι του τμήματος υψηλής πίεσης εξ αιτίας του φαινομένου της σπηλαίωσης.

Πίσω στο κείμενο και την περιγραφή

Προηγούμενη Φωτογραφία